الخدمات

Our Medical Services

Best clinic with over 15 years of experience

Elderly Care

Start from $560/m

Plastic surgery

Start from $700

Any Surgery

Start from $250

Digestive System

More details

Urologist Clinic

More details

Cardiologist

More details

Endocrinologist

More details

Dentistry

More details

Our Medical Packages

Health Insurance Plans for Everyone

$1200
Basic Plan

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetuer adipi scing elit. Nam cursus. Morbi ut mi. Nullam enim leo dolor sit amet.

$3400
Special Plan

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetuer adipi scing elit. Nam cursus. Morbi ut mi. Nullam enim leo dolor sit amet conse ctetuer adipi scing elit. Nam cursus. Morbi ut mi. Nullam enim leo dolor sit amet.

$4900
Premium Plan

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetuer adipi scing elit. Nam cursus. Morbi ut mi. Nullam enim leo dolor sit amet.

Make an Appointment

Primary care appointments and some specialties